Запис Детальніше

"Вікова" картина світу в пареміології англійської мови

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title "Вікова" картина світу в пареміології англійської мови
 
Creator Гладка, І. А.
 
Subject паремійні одиниці
компоненти youth
senility
семантичні опозиції
ментальні уявлення
категорія віку людини
паремийные единицы
компоненты youth
семантические оппозиции
ментальные представления
категория возраста человека
paremiological units
components youth
semantic opposition
mental representation
the person’s age category
811.111
 
Description У статті проаналізовано англомовні паремійні одиниці з компонентами молодість, старість (youth, senility), відібрані з різних словників; розроблено класифікацію англомовних паремій із компонентами youth, senility за принципом їх семантичної опозиції, які розкривають ментальні уявлення англійців і американцв про їх вік та ті поняття, що тісно пов’язані з цією соціальною категорію буття людини загалом.
The article investigates the semantics paremiological units with components youth, senility, selected for the analysis from various dictionaries. The peculiarities of mentality of the British and Americans have been revealed in their relation to the concept of "time". It has been found out that the British and Americans
perceive time as a category of their personal life, as an event that can be planned. The positive aspects of the concept of "youth" have been supposed to be reflected more often in the linguistic consciousness of the British and Americans than the concept of "old age".
 
Date 2018-11-05T14:45:52Z
2018-11-05T14:45:52Z
2016
 
Type Article
 
Identifier Гладка, І. А. "Вікова" картина світу в пареміології англійської мови / І. А. Гладка // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9 : Сучасні тенденції розвитку мов : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 14. – С. 21-25.
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21563
 
Language uk
 
Publisher НПУ імені М. П. Драгоманова