Запис Детальніше

The calculation of energy levels and electromagnetic transition E0, M1,E2 FOR CE and W isotopes by IBM-2

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title The calculation of energy levels and electromagnetic transition E0, M1,E2 FOR CE and W isotopes by IBM-2
Розрахунок енергетичних рівнів електромагнітних переходів CE і W з використанням IBM-2
 
Creator Ali Mahdi Al-Garbawi
Husam Abdul-Ameer Al-Shemmari
 
Subject 378:53
 
Description We have employed the most convenient Hamiltonian that is needed for present calculations of nuclei
Ce(A=130-138) and W(A=180-186) regain by the using of Interacting Boson Model-2 (IBM-2). After obtaining
the best Hamiltonian parameters, level energies, B(E2), B(M1). B(E0) probabilities and the δ, X ratios of these
nuclei were estimated. Results are compared with previous experimental and theoretical data and it is observed
that they are in good agreement.
Використано найбільш зручний Гамільтоніан необхідний для сучасних розрахунків ядер Сe
(A=130-138)Ta W(A=180-186), отриманих з використанням моделі взаємодіючих бозонів (IBM-2) після
отримання найкращих параметрів Гамільтоніана енергетичних рівнів B(E2), B(M1), B(E0) імовірностей
та δ, х співвідношень ядер.
Отримані результати добре співпадають з отриманими раніше експериментальними та
теоретичними даними.
 
Date 2019-01-15T15:05:16Z
2019-01-15T15:05:16Z
2016
 
Type Article
 
Identifier Ali Mahdi Al-Garbawi. The calculation of energy levels and electromagnetic transition E0, M1,E2 FOR CE and W isotopes by IBM-2 / Ali Mahdi Al-Garbawi, Husam Abdul-Ameer Al-Shemmari // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 53. - С. 326-333.
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22668
 
Language en
 
Publisher Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова