Запис Детальніше

Функціонування прийменниково-відмінкових та безприйменникових конструкцій на позначення часу у поетичних творах

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Функціонування прийменниково-відмінкових та безприйменникових конструкцій на позначення часу у поетичних творах
 
Creator Романюк, С. А.
 
Subject момент мовлення
темпоральна безприйменникова конструкція
прийменниково-відмінкова форма
одночасність / різночасність
Speaking moment
temporal nonadjective construction
case-adjective form
difference of time
 
Description У пропонованій статті описано засоби реалізації темпоральних відношень на рівні малого синтаксису й побудовано систему прийменникових і безприйменникових конструкцій на позначення часу в поетичних творах. Вирізнено конструкції означеного/неозначеного тривалого часу, часової попередності/наступності, початку/кінця реалізації дії й часової близькості/ приблизності.
It was described in the suggested article the means of the implementation of temporal correlation at the level of small syntax and set up the stucture of adjective and nonadjective constraction on the significance of time in poetries. It was distinguished the constructions of defined / indefined continuing time, of time before / aftercoming, commencment / ending of realization of action and closeness of time.
 
Date 2019-07-16T11:30:29Z
2019-07-16T11:30:29Z
2008
 
Type Article
 
Identifier Романюк, С. А. Функціонування прийменниково-відмінкових та безприйменникових конструкцій на позначення часу у поетичних творах / С. А. Романюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. - Вип. 4. - С. 429-432.
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25105
 
Language uk
 
Publisher НПУ імені М. П. Драгоманова