Запис Детальніше

Особливості використання неперекладних абревіатур у публіцистиці на початку XXI століття

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Особливості використання неперекладних абревіатур у публіцистиці на початку XXI століття
 
Creator Савич, К. С.
 
Subject неперекладна абревіатура
словотвірна й лексична семантика
оцінна експресія абревіатури
untranslatable abbreviation
word building and lexical semantics
connotation of the abbreviation (evaluative expression of abbreviation)
 
Description У статті проаналізовано найновіші тенденції розвитку української мови, на прикладі порівняльного аналізу газетних статей середини ХХ століття (60 – 70-ті роки) і початку ХХІ століття (2005 – 2007 роки) розкрито принципи вживання в мові певних абревіатур, пояснено причини виникнення в українській мові неперекладних абревіатур.
The article is devoted to the problem of the newest tendencies of the Ukrainian language development, we observe the principles of the usage of certain abbreviations on the examples of the comparative analysis of newspaper articles dated back to the middle of the 20th century (60s-70s) and the 21st century (2005 - 2007), we cover the usage of certain abbreviations in the language, explain the reasons of formation of the untranslatable abbreviations.
 
Date 2019-07-16T11:34:34Z
2019-07-16T11:34:34Z
2008
 
Type Article
 
Identifier Савич, К. С. Особливості використання неперекладних абревіатур у публіцистиці на початку XXI століття / К. С. Савич // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. - Вип. 4. - С. 432-436.
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25106
 
Language uk
 
Publisher НПУ імені М. П. Драгоманова