Запис Детальніше

Структурно-семантичні характеристики метафор в ідіостилі Григорія Косинки

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Структурно-семантичні характеристики метафор в ідіостилі Григорія Косинки
 
Creator Сапун, М. В.
 
Subject ideostyle
metaphor
model
component
 
Description У статті проаналізовано структурні та семантичні особливості метафор у художній творчості Григорія Косинки, визначено основні групи досліджуваних метафоричних одиниць.
The article gives analyses of the structural and semantical pecularities of the metaphors in the literary activities of Hryhoriy Kosynka. It also defines the main groups of the distinguished metaphorical units.
 
Date 2019-07-16T11:36:54Z
2019-07-16T11:36:54Z
2008
 
Type Article
 
Identifier Сапун, М. В. Структурно-семантичні характеристики метафор в ідіостилі Григорія Косинки / М. В. Сапун // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. - Вип. 4. - С. 436-440.
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25107
 
Language uk
 
Publisher НПУ імені М. П. Драгоманова