Запис Детальніше

Особливості семантики конотативно маркованих лексичних одиниць (на матеріалі української художньої прози XXI століття)

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Особливості семантики конотативно маркованих лексичних одиниць (на матеріалі української художньої прози XXI століття)
 
Creator Хомич, Т. Л.
 
Subject конотація
денотативний макрокомпонентт
конотативний макрокомпонент
емотивний компонент
оцінний компонент
інтенсивно-параметричний компонент
konotaciya
denotativniy macrocomponent
konotativniy macrocomponent
emotivniy component
evaluation component
intensively self-reactance component
 
Description Стаття є фрагментарним дослідженням особливостей семантики конотативно маркованих лексичних одиниць, яке здійснювалося на мовному матеріалі української художньої прози ХХІ століття. У результаті роботи виділено три основні типи структури семемного ядра конотатавно маркованих лексем.
The article is fragmentary research of features of semantics of konotativno of marking lexical units, which was carried out on linguistic material of Ukrainian artistic prose of XXI century. As a result of work three basic types of structure of sememnogo kernel of konotatavno of marking lexemes are selected.
 
Date 2019-07-16T12:36:08Z
2019-07-16T12:36:08Z
2008
 
Type Article
 
Identifier Хомич, Т. Л. Особливості семантики конотативно маркованих лексичних одиниць (на матеріалі української художньої прози XXI століття) / Т. Л. Хомич // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. - Вип. 4. - С. 446-451.
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25109
 
Language uk
 
Publisher НПУ імені М. П. Драгоманова