Перегляд


» Усі архіви

Репозитарій Вінницького Національного Технічного Університету


Інституційний репозитарій Вінницького національного
технічного університету накопичує, зберігає, розповсюджує та
забезпечує довготривалий, постійний та надійний доступ до наукових
робіт професорсько-викладацького складу, співробітників, студентів,
аспірантів та докторантів ВНТУ.
(14405 Кількість записів)

EIR PSTU


Электронный институциональный репозиторий (eIR PSTU) предназначен для накопления, систематизации и хранения в электронном виде интеллектуальных продуктов университетского научного сообщества и обеспечивает долговременный, постоянный и надежный доступ к научным исследованиям профессорско-преподавательского состава, сотрудников, магистрантов, аспирантов и студентов Университета.
(6521 Кількість записів)

KhNUIAIR


Інституційний Репозиторій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)
(2610 Кількість записів)

Наукові видання Харківського національного університету Повітряних Сил


Усі наукові видання університету мають державну реєстрацію та входять до „Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук”.

Реферативна інформація зберігається у загальнодержавній реферативній базі даних Державної бібліотеки імені Вернадського „Україніка наукова” та публікується у відповідних тематичних серіях журналу „Джерело”.

Видання індексуються міжнародними бібліометричними та наукометричними базами даних: Ulrich’s Periodicals Directory, CrossRef, Index Copernicus, General Impact Factor, Scientific Indexed Service, Citefactor, ResearchBib, Orcid, Academic Resource Index, Google Scholar.

Редакційні колегії наукових видань університету в своїй роботі керуються „Етичними правилами наукових видань ХНУПС”, які відповідають рекомендаціям Комітету з етики публікацій SCOPUS, а також спираються на досвід авторитетних міжнародних та вітчизняних журналів та видавництв.

Контактні телефони редакції наукових видань: (067) 998-02-70, (057) 704-91-97

Адреса редакції наукових видань: а/с 11800, вул. Сумська 126, м. Харків, 61023


(5101 Кількість записів)

Electronic Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko Institutional Repository


eSSPUIR – електронний архів наукових та освітніх матеріалів, що забезпечує накопичення, систематизацію, зберігання інтелектуальних продуктів наукового, освітнього та методичного призначення, створених університетськими спільнотами Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.
(4823 Кількість записів)

CUNTUR


Репозитарій  ЦНТУ є  частиною  загальної  електронної  колекції  бібліотеки
закладу. Назва репозитарію CUNTUR є скороченням повної назви електронного архіву
Центральноукраїнського національного технічного університету англійською мовою
(Central Ukrainian National Technic University Repository).


(6756 Кількість записів)

Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету


“Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету” – рецензований збірник наукових праць з міжнародною редакційною колегією.

Галузь: Педагогічні науки

Мова рукопису: українська, англійська

Засновник: Київський університет імені Бориса Грінченка

Періодичність публікацій: 1 випуск на рік

Рік заснування: 2015

Індексування збірника:


(157 Кількість записів)

eNGSUIR


Інституційний репозитарій Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.
(0 Кількість записів)

Електронний науковий архів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу


Науковий архів ІФНТУНГ накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує довготривалий, постійний та надійний доступ до наукових матеріалів професорсько-викладацького складу, співробітників, аспірантів та докторантів університету
(6453 Кількість записів)

Репозиторий Луганского национального университета имени Тараса Шевченко


Репозиторий Луганского национального университета имени Тараса Шевченко - это открытый электронный архив материалов научного и учебно-методического назначения, созданных учеными, преподавателями, сотрудниками и студентами университета.
(0 Кількість записів)

Digital depository LIBO at O.Olzycz Library of Zhytomyr


Електронний депозитарій ЖОУНБ ім. О. Ольжича (LIBO)

Електронний депозитарій ЖОУНБ ім. О. Ольжича (LIBO) це електронний ресурс оцифрованих документів ЖОУНБ ім. О. Ольжича. Спектр матеріалів депозитарію LIBO надзвичайно широкий: книги і розділи книг, періодичні видання, наукові статті, анотації і дисертації, навчальні матеріали, студентські роботи, матеріали конференцій, патенти, зображення, аудіо- та відеофайли, веб-сторінки, статистичні матеріали, наукові звіти та ін.(0 Кількість записів)

eNULAUIR


Электронный архив-репозитарий Национального юридического университета имени Ярослава МудрогоДобро пожаловать в eNULAUIR НЮУ им. Ярослава Мудрого!Электронный архив формируется с 2012 г., содержит публикации научных трудов преподавателей и сотрудников НЮУ им. Ярослава Мудрого. Среди них статьи из научных журналов, учебно-методические разработки, научные публикации студентов.
11 марта 2014 г. репозитарий получил собственный Международный стандартный серийный номер ISSN 2311-9012. Тем самым, репозитарий получил статус полноценного электронного издания (постоянно обновляющегося ресурса), в котором можно публиковать результаты исследований как в первоисточнике, наравне с печатными периодическими изданиями
(0 Кількість записів)

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"


Наукових матеріалів Національного університету „Львівська політехніка“!
(3576 Кількість записів)

Electronic Archive Khmelnitskiy National University ELARKHNU


Інституційного репозитарію Хмельницького національного університету ElarKhNU!
(7076 Кількість записів)

eKSPUIR


Інституційний репозитарій (електронний архів) наукових публікацій Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка
(0 Кількість записів)

eOSAUIR - Electronic Odessa State Agrarian University Institutional Repository


Electronic archive (repository) is a place where scientific, educational and methodological documents created by employees of any structural subdivision of the university are accumulated, stored and maintained in a proper state. Documents and other data are stored as files available for permanent free, full-text viewing over the Internet. Electronic archive (repository) is part of the electronic collection of the library.
(1106 Кількість записів)

Електронний архів наукових та освітніх матеріалів ХНТУСГ


Open Archive KhNTUA – електронний архів наукових та освітніх матеріалів ХНТУСГ, що забезпечує накопичення, систематизацію, зберігання інтелектуальних продуктів наукового, освітнього та методичного призначення, створених університетськими спільнотами Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка, та забезпечує довготривалий, постійний і надійний безкоштовний відкритий доступ до них засобами Інтернет-сервісів, поширення цих матеріалів у середовищі світового науково-освітнього товариства
(0 Кількість записів)

Кібербезпека: освіта, наука, техніка


Електронне наукове  видання "Кібербезпека: освіта, наука, техніка" є рецензованим технічним часописом, присвяченим проблемам використання інформаційної та кібернетичної безпека та інформаційних технологій. 
Засновник:  Київський університет імені Бориса Грінченка

Рік заснування:  2018

ISSN: 2663-4023

Тематика: системи захисту інформації, інформаційна безпека держави, інформаційні технології

Галузь науки: технічні науки.Періодичність: 4 рази на рік.

м. Київ, вул. Тимошенка, 13б, каб. 519

+38 (044) 461-02-34


(46 Кількість записів)

Озброєння та військова техніка(261 Кількість записів)

Радіотехніка (Radiotekhnika)


The Journal was founded and has been published since 1965. Founder – Kharkov Institute of Mining Machinery, Automation and Computer Engineering, now Kharkiv National University of Radio Electronics (NURE). All-Ukrainian Interdepartmental Scientific and Technical Journal. The registration certificate: series КВ № 12098-969ПР from December, 14th, 2006. The Journal is included in the list of scientific professional publications of Ukraine in physics and mathematics and engineering sciences. The index in the Catalog of subscription editions of Ukraine is 08391.
(4 Кількість записів)

DSpace at library NPU Dragomanova(0 Кількість записів)

51 - 75 з 76 результатів    << < 1 2 3 4 > >>