Перегляд


» Усі архіви

eKhNUIR


Електронний архів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна наповнюється наступними матеріалами: наукові публікації працівників та студентів Харківського національного університету, статті з наукових журналів, навчально-методичні розробки. Наукові публікації студентів розміщуються за умови наявності рецензії наукового керівника.
(13909 Кількість записів)

eKMAIR


Електронний архів Національного університету «Києво-Могилянська академія», що накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує довготривалий, постійний та надійний доступ до наукових досліджень професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів Університету.
(16747 Кількість записів)

Освітологічний дискурс


«Освітологічний дискурс» – наукове електронне видання, яке дозволяє читачам опрацьовувати наукові доробки у відкритому доступі.

(424 Кількість записів)

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University(12693 Кількість записів)

eIR NUOS


Електронний інституційний репозитарій Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
(1726 Кількість записів)

Vernadsky National Library of Ukraine(137976 Кількість записів)

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"


Електронний архів наукових матеріалів Національного університету "Львівська політехніка"!

У архіві розміщені матеріали Університету (інституційний репозитарій відкритого доступу) та відкритий електронний архів для самостійного розміщення наукових праць ("самоархівування").


(31550 Кількість записів)

DSpace at ELibUkr


ELibUkr-OA – сервіс, що пропонується через портал проекту ELibUkr, для науковців, викладачів, докторантів, аспірантів та наукових співробітників університетів чи будь-яких інших наукових інституцій України, які не підтримують власного (інституційного) відкритого електронного архіву.
(1036 Кількість записів)

Інформаційні технології і засоби навчання


Інформаційні технології і засоби навчання
Електронне наукове фахове видання.

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання АПН України

Тематика: педагогіка, психологія, дидактика, методики дистанційної освіти, методологія, теорія та історія інформатизації освітянської галузі; актуальні питання інформаційних технологій і засобів навчання, правові аспекти формування та використанні інформаційного освітнього простору; шляхи підвищення ефективності дистанційного навчання


(945 Кількість записів)

Синопсис: текст, контекст, медіа


Проблематика: наукові студії видання порушують актуальні проблеми української та світової літератури, історії та теорії літератури, лінгвістики, медіа-комунікацій.
(268 Кількість записів)

DSpace at NTB NTUU KPI


Електронні документи НТУУ «КПІ».
(15922 Кількість записів)

Electronic Archive of Sumy State University


Electronic Archive of Sumy State University includes publications of the scientific works of the Sumy State University faculty and staff members.

The articles from scientific journals, study aids, student publications (the supervisor's of studies review is required) are among them.

 

Електронний архів Сумського державного університету наповнюється наступними матеріалами: наукові публікації працівників та студентів, статті з наукових журналів, навчально-методичні розробки.

Наукові публікації студентів розміщуються за умови наявності рекомендації наукового керівника.


(20552 Кількість записів)

Zhytomyr State University Library


Електронна бібліотека Житомирського державного університету імені Івана Франка
(21134 Кількість записів)

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit


Житомирський національний агроекологічний університет
(7434 Кількість записів)

Studia Philologica


Філологічні студії: зб. наук. пр. / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка
(401 Кількість записів)

Електронного архіву Харківського національного університету радіоелектроніки (Open Access Repository of KHNURE)


Електронний архів Харківського національного університету радіоелектроніки містить публікації наукових праць викладачів та співробітників університету. Серед них статті з наукових журналів, навчально-методичні розробки, наукові публікації студентів, які розміщуються за умови наявності рецензії наукового керівника.
(10511 Кількість записів)

Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди


DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.
(1225 Кількість записів)

Цифровий архів НаУОА


Електронний архів Національного університету «Острозька академія», що накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує доступ до наукових досліджень професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів Університету.
(4165 Кількість записів)

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова


Архів містить у відкритому доступі наукові публікації викладачів та співробітників НПУ імені М. Драгоманова, матеріали доповідей та конференцій, навчально-методичну літературу, статті з наукової періоддики НПУ.

Відкритий архів надає можливість для самостійного розміщення наукових праць ("самоархівування ").


(28019 Кількість записів)

DSpace at TNPU


Електронний архів Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Архів містить у відкритому доступі наукові публікації викладачів та співробітників, матеріали доповідей та конференцій, навчально-методичну літературу, статті з фахових видань ТНПУ.

Розділи та колекції знаходяться у стадії тестування та наповнення


(3243 Кількість записів)

DSpace at Odessa I I Mechnikov National University(0 Кількість записів)

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport


eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport
(4800 Кількість записів)

1 - 25 з 76 результатів    1 2 3 4 > >>