Records

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація

Назва  |  Автор

 • » Динамічна інтерпретація системи навантаження «вагон-колія-земполотно» в розрахунках...
  Пшінько, Олександр Миколайович; Мямлін, Сергій Віталійович; Петренко, Володимир Дмитрович; Цепак, С. В.; Пшинько, Александр Николаевич; Мямлин, Сергей Витальевич; Петренко, Владимир Дмитриевич; Pshinko, Oleksandr M.; Pshynko, Aleksandr N.; Myamlin, Serhiy V.; Petrenko, Vladimir D.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Надежность тонкостенной оболочки в условиях коррозионного износа
  Афанасьев, В. П.; Семенец, Г. И.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Дослідження впливу параметрів улаштування колії на інтенсивність бічного зношення...
  Рибкін, Віктор Васильович; Настечик, Микола Петрович; Арбузов, Максим Анатолійович; Каленик, Костянтин Леонідович; Макаров, Ю. О.; Маркуль, Руслан Володимирович; Рыбкин, Виктор Васильевич; Настечик, Николай Петрович; Арбузов, Максим Анатольевич; Каленик, Константин Леонидович; Макаров, Ю. А.; Маркуль, Руслан Владимирович; Rybkin, Viktor V.; Nastechyk, Mykola P.; Nastechik, Nicolai P.; Arbuzov, Maksym A.; Kalenyk, Kostyantyn L.; Makarov, Yu. O.; Marcul, Ruslan V.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Тенденции в совершенствовании конструкцивных схем железнодорожных цистерн для перевозки...
  Мямлин, Сергей Витальевич; Бубнов, Валерий Михайлович; Мямлін, Сергій Віталійович; Бубнов, Валерій Михайлович; Myamlin, Serhiy V.; Bubnov, Valerii M.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Багатокритеріальний метод комплексного розвитку парку будівельно-дорожніх машин
  Мальков, М. І.; Гавриш, О. М.; Фесенко, М.Ф.; Ситик, В. В.; Яковлєв, Сергій Олександрович; Яковлев, Сергей Александрович; Yakovlev, Sergiy O.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Дополнительные пульсационные потери мощности в силовых тяговых цепях ЭПС постоянного тока
  Саблин, Олег Игоревич; Саблін, Олег Ігорович; Sablin, Oleh I.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Особливості побудови математичної моделі електромеханічної системи з двигунами...
  Кедря, Михайло Михайлович; Кедря, Михаил Михайлович; Kedrya, Mykhaylo M.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Оценка потерь электроэнергии в тяговой сети магистральных железных дорог
  Кузнецов, Валерий Геннадиевич; Мыцко, Роман Степанович; Босый, Дмитрий Алексеевич; Кузнецов, Валерій Геннадійович; Мицко, Роман Степанович; Босий, Дмитро Олексійович; Kuznetsov, Valeriy G.; Kuzniecov, Walery G.; Mytsko, Roman S.; Bosyi, Dmitry A.; Kuznetsov, Valerii H.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Вплив умов експлуатації на надійність двигунів компресорів електропоїздів постійного...
  Дубинець, Леонід Вікторович; Устименко, Дмитро Володимирович; Жернаков, Є.О; Краснов, Роман Володимирович; Дубинец, Леонид Викторович; Устименко, Дмитрий Владимирович; Краснов, Роман Владимирович; Dubinets, Leonid V.; Ustymenko, Dmytro V.; Krasnov, Roman V.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Рекомендації щодо порядку користування колійними машинами на комбінованому рейковому і...
  Губар, Олексій Васильович; Губарь, Алексей Васильевич; Gubar, Alexei V.; Gubar, Aleksey V.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Удосконалення конструкції колії при застосуванні шурупно-дюбельного кріплення для...
  Рибкін, Віктор Васильович; Настечик, Микола Петрович; Маркуль, Руслан Володимирович; Рыбкин, Виктор Васильевич; Настечик, Николай Петрович; Маркуль, Руслан Владимирович; Rybkin, Viktor V.; Nastechyk, Mykola P.; Nastechik, Nicolai P.; Marcul, Ruslan V.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Обґрунтування вибору системи кондиціонування повітря для кабін локомотивів
  Христян, Євген Васильович; Титаренко, Ігор Валерійович; Христян, Евгений Васильевич; Титаренко, Игорь Валерьевич; Khrystian, Yevhen V.; Tytarenko, Igor V.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Расчет распространения загрязняющих веществ в условиях застройки
  Беляев, Николай Николаевич; Гунько, Елена Юрьевна; Біляєв, Микола Миколайович; Гунько, Олена Юріївна; Biliaiev, Mykola M.; Bielaev, Nikolai N.; Biliaev, Nikolai N.; Belyaev, Nikolai N.; Gunko, Olena Y.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Реологические свойства цементных композиций с комплексными модификаторами
  Никифоров, А. П.; Матенчук, Н. А.; Пушкаренко, О. А.; Горидько, Д. О.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Многоканальный цифровой метод диагностики реле
  Разгонов, Адам Пантелеевич; Адреевских, А. В.; Бондаренко, Борис Маврович; Безрукавый, Д. А.; Журавлев, Антон Юрьевич; Разгонов, Адам Пантелійович; Razgonov, Adam P.; Bondarenko, Boris M.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Використання системи контролю стану стрілочних двигунів по кривій споживання струму в...
  Маловічко, Володимир Володимирович; Гаврилюк, Володимир Ілліч; Решетняк, М. І.; Маловичко, Владимир Владимирович; Гаврилюк, Владимир Ильич; Malovychko, Vladimir V.; Gavrilyuk, Vladimir I.; Havryliuk, Volodymyr I.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Определение рациональных периодов восстановления изоляции катушек возбуждения ТЭД
  Капица, Михаил Иванович; Лагута, Василий Васильевич; Капіца, Михайло Іванович; Лагута, Василь Васильович; Kapitsa, Mykhaylo I.; Lahuta, Vasyl V.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Исследование вопросов внедрения конструкции бесстыкового пути на железобетонных шпалах...
  Рыбкин, Виктор Васильевич; Настечик, Николай Петрович; Маркуль, Руслан Владимирович; Рибкін, Віктор Васильович; Настечик, Микола Петрович; Маркуль, Руслан Володимирович; Rybkin, Viktor V.; Nastechyk, Mykola P.; Nastechik, Nicolai P.; Marcul, Ruslan V.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Автоматизированная система измерения кривизны железнодорожного пути на основе гироскопа
  Кухливский, С. В.; Купрас, В. Н.; Бондаренко, Борис Маврович; Кухлівський, С. В.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Експертиза технічних умов – важливий етап розробки та виготовлення виробів для рухомого...
  Мямлін, Сергій Віталійович; Дубинець, Леонід Вікторович; Вислогузов, Віктор Тихонович; Дуганов, Олександр Георгійович; Мямлин, Сергей Витальевич; Дубинец, Леонид Викторович; Дуганов, Александр Георгиевич; Вислогузов, Виктор Тихонович; Myamlin, Serhiy V.; Dubinets, Leonid V.; Duhanov, Oleksandr H.; Vyslohuzov, Viktor T.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Дослідження горизонтальної поперечної жорсткості рейко-шпальної решітки суміщеної колії
  Арбузов, Максим Анатолійович; Арбузов, Максим Анатольевич; Arbuzov, Maksym A.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Природа податків, функції й принципи оподаткування
 • » Эффективность современных суперпластификаторов в низкопрочных бетонах
  Нетеса, Николай Иванович; Нетеса, Микола Іванович; Netesa, Nikolai I.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Оптимизация запасов предприятия
  Сначев, Н. П.; Сначов, Николай Павлович; Степанова, М.С; Сначов, Микола Павлович; Snachov, Mykola P.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Дослідження процесів реструктуризації залізничної галузі країн світу
  Міщенко, Максим Іванович; Мищенко, Максим Иванович; Mishchenko, Maksym I.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
276 - 300 з 4800 результатів    << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>