Records

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація

Назва  |  Автор

 • » Інноваційні фізкультурно-оздоровчі технології в фізичному вихованні студентів
  Грибан, Г. П.; Білоскаленко, Т. О.; Скорий, О. С.; Gryban, G.; Biloskalenko, T.; Skoryi, O.; Билоскаленко, Т. А.; Скорый, О. С.
  2024-04-18
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Екстер’єрний тип і молочна продуктивність корів-первісток різних генотипів поліського...
  Кочук-Ященко, О. А.; Кобернюк, В. В.; Храпчук, І. В.; Марушко, Н. І.; Кочук-Ященко, А. А.; Храпчук, И. В.; Марушко, Н. И.; Kochuk-Yaschenko, O.; Kobernyuk, V.; Hrapchuk, I.; Maryshko, N.
  2024-04-18
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Професор Пелехатий Микола Сергійович
  Вергунов, В. А.; Піддубна, Л. М.; Кочук-Ященко, О. А.; Кучер, Д. М.; Коваленко, С. Д.; Кириленко, Л. А.; Vergunov, V.; Piddubna, L.; Kochuk-Yashchenko, O.; Kucher, D.; Kovalenko, S.; Kyrylenko, L.; Поддубная, Л. М.; Кочук-Ященко, А. А.; Кучер, Д. Н.
  2024-04-18
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Відтворювальна здатність свиноматок великої білої породи за використання біологічно...
  Безверха, Л. М.; Трохименко, В. З.; Захарін, В. В.; Bezverkha, L.; Trohymenko, V.; Zakharin, V.; Захарин, В. В.
  2024-04-18
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Ефективність використання тканинного препарата Метрофет М для синхронізації статевої...
  Прус, В. М.; Шеремет, С. І.; Захарін, В. В.; Гончаренко, В. В.; Prus, V.; Sheremet, S.; Zaharin, V.; Honcharenko, V.; Шеремет, С. И.; Захарин, В. В.
  2024-04-18
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Екстер’єрно-конституційні особливості корів української червоно-рябої молочної породи...
  Слюсар, М. В.; Слюсар, Н. В.; Slyusar, M.
  2024-04-18
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Вплив поєднуваності голштинських ліній на екстер’єр і фертильність
  Кочук-Ященко, О. А.; Кочук-Ященко, А. А.; Kochuk-Yashchenko, O.
  2024-04-18
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Якісні показники молока корів при використанні напівприродних пасовищ Полісся України
  Славов, В. П.; Дідух, М. І.; Трохименко, В. З.; Гранківський, М. В.; Slavov, V.; Diduh, N.; Trohimenko, V.; Hrankivskyi, M.; Дедух, Н. И.; Гранковский, М. В.
  2024-04-18
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Молочна продуктивність та екстер’єрний тип корів-первісток української чорно-рябої...
  Пелехатий, М. С.; Кочук-Ященко, О. А.; Пелехатый, Н. С.; Кочук-Ященко, А. А.; Pelehatyi, N.; Kochuk-Yashchenko, O.
  2024-04-18
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Господарсько-корисні ознаки корів білоголової української породи різних виробничих типів
  Дідківський, А. М.; Кобернюк, В. В.; Кучер, Д. М.; Дидковский, А. Н.; Кучер, Д. Н.; Didkivskyi, А.; Koberniuk, V.; Kucher, D.
  2024-04-18
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Ставлення молоді до власного здоров’я
  Дзензелюк, Д. О.; Канділов, І. Ю.; Дзензелюк, Д. А.; Кандилов, И. Ю.; Dzenzeluk, D.; Kandilov, I.
  2024-04-18
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Бактерицидна і бактеріостатична активність стільникового, відкачаного та забрусового...
  Діхтяр, О. О.; Дихтяр, Е. А.; Dikhtiar, O.
  2024-04-18
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Розвиток швидкісно-силових якостей бігунів на 400 м з бар’єрами
  Пантус, О. О.; Сергеєва, Н. Ю.; Ободзінська, О. В.; Пантус, Е. А.; Сергеева, Н. Ю.; Ободзинская, О. В.; Pantus, O.; Sergeyeva, N.; Obodzinska, O.
  2024-04-18
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Активізація навчально-виховного процесу з фізичного виховання студентів засобами...
  Грибан, Г. П.; Ткаченко, П. П.; Опанасюк, Ф. Г.; Скорий, О. С.; Білоскаленко, Т. О.; Gryban, G.; Tkachenko, P.; Opanasyuk, F.; Skoruy, O.; Biloskalenko, T.; Скорый, О. С.; Билоскаленко, Т. А.
  2024-04-18
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Збалансоване харчування як головний чинник здоров’я студентської молоді
  Пантус, О. О.; Сергеєва, Н. Ю.; Ободзінська, О. В.; Пантус, Е. А.; Сергеева, Н. Ю.; Ободзинская, О. В.; Pantus, O.; Sergeyeva, N.; Obodzinska, O.
  2024-04-18
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Використання вправ ЛФК і профілактора Євмінова для розвитку статичної витривалості...
  Плахтій, П. Д.; Козак, Є. П.; Денисовець, А. П.; Плахтий, П. Д.; Денисовец, А. П.; Plakhtiy, P.; Kozak, Ye.; Denysovets, A.
  2024-04-18
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Комплексні дослідження модернізації системи фізичного виховання студентів у вищих...
  Грибан, Г. П.; Краснов, В. П.; Опанасюк, Ф. Г.; Ткаченко, П. П.; Скорий, О. С.; Білоскаленко, Т. О.; Gryban, G.; Krasnov, V.; Opanasyuk, F.; Tkachenko, P.; Skoruy, O.; Biloskalenko, T.; Скорый, О. С.; Билоскаленко, Т. А.
  2024-04-18
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Якість і безпечність свинини за використання в раціонах молодняку свиней різних доз...
  Савчук, І. М.; Степаненко, В. М.; Мельничук, О. П.; Савчук, И. Н.; Степаненко, В. Н.; Мельничук, А. П.; Savchuk, I.; Stepanenko, V.; Melnichuk, А.
  2024-04-18
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Медоносна флора природно-кліматичних зон Житомирщини
  Лісогурська, О. В.; Кривий, М. М.; Лісогурська, Д. В.; Соколюк, В. М.; Лігоміна, І. П.; Лисогурская, О. В.; Кривой, М. Н.; Лисогурская, Д. В.; Лигомина, И. П.; Lisogurska, О.; Kryvyi, М.; Lisogurska, D.; Sokolyuk, V.; Ligomina, I.
  2024-04-18
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Стан галузі бджільництва на Житомирщині
  Лісогурська, О. В.; Кривий, М. М.; Лісогурська, Д. В.; Фурман, С. В.; Ковальчук, І. В.; Дорохов, В. І.; Лисогурская, О. В.; Кривой, М. Н.; Лисогурская, Д. В.; Ковальчук, И. В.; Дорохов, В. И.; Lisogurska, О.; Kryvyi, M.; Lisohurska, D.; Furman, S.; Kovalchuk, I.; Dorokhov, V.
  2024-04-18
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Якість і безпека соняшникового меду, отриманого в умовах радіоактивного забруднення...
  Кривий, М. М.; Діхтяр, О. О.; Завадський, М. В.; Кривой, М. Н.; Дихтяр, Е. А.; Завадский, Н. В.; Kryvyi, M.; Dikhtiar, O.; Zavadskyi, M.
  2024-04-18
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Фінансовий менеджмент
  Дема, Д. І.; Дорохова, Л. М.; Віленчук, О. М.; Куровська, Н. О.; Недільська, Л. В.; Дема, Д. И.; Дорохова, Л. Н.; Виленчук, О. Н.; Куровская, Н. О.; Недельская, Л. В.; Dema, D.; Dorohova, L.; Vilenchuk, О.; Kurovska, N.; Nedilska, L.
  2024-04-18
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Основні напрями в методиці силового тренування
  Козерук, К. В.; Рибалко, П. Ф.; Денисовець, А. П.; Kozeruk, K.; Rybalko, P.; Denysovets, A.; Рыбалко, П. Ф.; Денисовец, А. П.
  2024-04-18
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Рубцевий метаболізм за використання в раціонах бугайців тритикале з люпином
  Савчук, І. М.; Степаненко, В. М.; Мельничук, О. П.; Савчук, И. Н.; Степаненко, В. Н.; Мельничук, А. П.; Savchuk, I.; Stepanenko, V.; Melnichuk, O.
  2024-04-18
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Розвиток швидкості в студентів у навчальному процесі з фізичного виховання
  Опанасюк, Ф. Г.; Скорий, О. С.; Єловець, О. І.; Opanasyuk, F.; Skoryi, O.; Elovets, O.; Скорый, О. С.; Еловец, А. И.
  2024-04-18
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
7376 - 7400 з 7434 результатів    << < 291 292 293 294 295 296 297 298 > >>