Records

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація

Назва  |  Автор

 • » Дислокаційна модель тертя багатошаруватих покриттів
  Артемчук, Віктор Васильович; Артемчук, Виктор Васильевич; Artemchuk, Viktor V.
  2024-07-20
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Определение параметров кодовой рельсовой цепи
  Сердюк, Татьяна Николаевна; Гаврилюк, Владимир Ильич; Сердюк, Тетяна Миколаївна; Гаврилюк, Володимир Ілліч; Serdiuk, Tetiana M.; Serdyuk, Tatyana N.; Gavrilyuk, Vladimir I.; Havryliuk, Volodymyr I.
  2024-07-20
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Покращення динаміки порожніх вагонів на візках моделі 18-100
  Савчук, Орест Макарович; Шатунов, Олександр Васильович; Рейдемейстер, Олексій Геннадійович; Грічаний, Микола Андрійович; Рижов, В. О.; Луханін, Микола Іванович; Савчук, Орест Макарович; Шатунов, Александр Васильевич; Рейдемейстер, Алексей Геннадьевич; Гричаный, Николай Андреевич; Луханин, Николай Иванович; Savchuk, Orest M.; Shatunov, Oleksandr V.; Reidemeister, Alexey G.; Grichanyj, Mykola A.; Luchanin, Mukolaj; Lukhanyn, Mykola I.
  2024-07-20
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Совершенствование конструкции и технологии ремонта грузовых вагонов
  Мямлин, Сергей Витальевич; Панасенко, Виктор Яковлевич; Клименко, Ирина Владимировна; Мямлін, Сергій Віталійович; Панасенко, Віктор Якович; Клименко, Ірина Володимирівна; Myamlin, Serhiy V.; Panasenko, Viktor Y.; Klymenko, Iryna V.
  2024-07-20
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Колебания континуальных балок с промежуточными опорами
  Распопов, Александр Сергеевич; Распопов, Олександр Сергійович; Raspopov, Oleksandr S.
  2024-07-20
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Стан вагонного парку та вагоноремонтної бази в Україні
  Лобойко, Леонід Михайлович; Бараш, Юрій Савелійович; Лобойко, Леонид Михайлович; Бараш, Юрий Савельевич; Loboiko, Leonid M.; Barash, Yuriy S.
  2024-07-20
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Нарис історії Придніпровської залізниці (1920-1940 рр.)
  Білан, Ганна Іванівна; Кузьменко, Анжела Юріївна; Тимчак, Іван Васильович; Шаров, Антон Сергійович; Билан, Анна Ивановна; Кузьменко, Анжела Юрьевна; Тымчак, Иван Васильевич; Шаров, Антон Сергеевич; Bilan, Hanna I.; Kuzmenko, Anzhela Yu.; Tymchak, Ivan V.; Sharov, Anton S.
  2024-07-20
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Вычислительный комплекс для решения задач безопасности и устойчивости движения...
  Блохин, Евгений Петрович; Железнов, Константин Игоревич; Урсуляк, Людмила Викторовна; Блохін, Євген Петрович; Железнов, Костянтин Ігоревич; Blokhin, Yevgen P.; Zheleznov, Konstantine I.; Zhelieznov, Konstantine I.; Ursulyak, Ludmila V.; Ursuliak, Liudmyla V.; Blochinas, Eugenijus; Урсуляк, Людмила Вікторівна
  2024-07-20
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Решение некоторых задач теории колебаний с учетом трения качения
  Бондаренко, Леонид Николаевич; Колбун, Виктор Викторович; Бондаренко, Леонід Миколайович; Колбун, Віктор Вікторович; Bondarenko, Lеоnid M.; Bondarenko, Leonid N.; Kolbun, Victor V.
  2024-07-20
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Метод итерации решения первой краевой задачи с нелинейной правой частью
  Лагута, Василий Васильевич; Лагута, Василь Васильович; Lahuta, Vasyl V.
  2024-07-20
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Удосконалення перевезень контейнерів на маршруті
 • » Відтворення графів за технологічними шляхами
  Ільман, Валерій Михайлович; Скалозуб, Владислав Васильович; Шинкаренко, Віктор Іванович; Ильман, Валерий Михайлович; Скалозуб, Владислав Васильевич; Шинкаренко, Виктор Иванович; Ilman, Valeriy M.; Skalozub, Vladislav V.; Skalozub, Vladyslav V.; Shinkarenko, Viktor I.; Shynkarenko, Viktor I.
  2024-07-20
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Применение дифференциальных уравнений в задачах векторной оптимизации
  Босов, Аркадий Аркадьевич; Безсалая, Л. Н.; Савченко, Л. Н.; Босов, Аркадій Аркадійович; Bosov, Arkadiy A.
  2024-07-20
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Випробування металевого арочного моста через ріку Старий Дніпро у Запоріжжі
  Солдатов, Кім Іванович; Крюк, А. Г.; Борщов, Володимир Ілліч; Мадатов, В. И.; Запорожець, Д. К.; Солдатов, Ким Иванович; Борщев, Владимир Ильич; Soldatov, Kim I.; Borshchov, Volodymyr I.
  2024-07-20
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Поодинокий вихід рейок – важливий фактор для прогнозування строку ремонту колії
  Рибкін, Віктор Васильович; Уманов, Марк Іонович; Баль, Олена Миронівна; Рыбкин, Виктор Васильевич; Уманов, Марк Ионович; Баль, Елена Мироновна; Rybkin, Viktor V.; Umanov, Mark I.; Bal, Elena M.
  2024-07-20
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Втрати часу руху поїздів на ділянках обмеження швидкості
  Курган, Микола Борисович; Маркова, Оксана Сергіївна; Курган, Николай Борисович; Kurgan, Nikolay B.; Kurhan, Mykola B.
  2024-07-20
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Організаційно-технологічні рішення розподілу обмежених трудових ресурсів при...
  Радкевич, Анатолій Валентинович; Худенко, Валерій Федорович; Радкевич, Анатолий Валентинович; Худенко, Валерий Федорович; Radkevich, Anatoliy V.; Radkevych, Anatolii V.; Hudenko, Valery F.
  2024-07-20
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Бетоны с высокими эксплуатационными свойствами для специальных...
  Пшинько, Александр Николаевич; Руденко, Дмитрий Викторович; Пунагина, Ю. В.; Пшінько, Олександр Миколайович; Руденко, Дмитро Вікторович; Pshinko, Oleksandr M.; Pshynko, Aleksandr N.; Rudenko, Dmytro V.
  2024-07-20
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » К вопросу о повышении качественной оценки работоспособности железнодорожного пути
  Бондаренко, Ирина Александровна; Бондаренко, Ірина Олександрівна; Bondarenko, Iryna O.
  2024-07-20
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Построение и оптимизация эвольвентной модели при проектировании переустройства плана...
  Корженевич, Иван Петрович; Корженевич, Іван Петрович; Korzhenevych, Ivan P.
  2024-07-20
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Експлуатаційна надійність контактних з’єднань електропневматичних контакторів та...
  Тетерко, O. А.; Баб’як, Микола Олександрович; Babyak, Nikolay A.; Бабяк, Николай Александрович; Babiak, Mykola O.; Babjak, Nikolay A.; Костін, Микола Олександрович; Костин, Николай Александрович; Kostin, Mykola O.; Kostin, Nickolai A.
  2024-07-20
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Підвищення експлуатаційної надійності тягових електричних двигунів тролейбусів
  Шавкун, Вячеслав Михайлович; Shavkun, Viacheslav M.
  2024-07-20
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Метод определения положения якоря по значению индуктивности обмотки реле
  Гаврилюк, Владимир Ильич; Профатилов, Владимир Иванович; Гаврилюк, Володимир Ілліч; Профатилов, Володимир Іванович; Gavrilyuk, Vladimir I.; Havryliuk, Volodymyr I.; Profatilov, Volodymyr I.
  2024-07-20
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Системотехнічне формулювання задачі відновлення об’єктів у встановлені терміни
  Радкевич, Анатолій Валентинович; Радкевич, Анатолий Валентинович; Radkevich, Anatoliy V.; Radkevych, Anatolii V.
  2024-07-20
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Порівняльне дослідження опосередкованих методів вимірювання часових і частотних...
  Гаврилюк, Володимир Ілліч; Безруков, Віктор Володимирович; Рибалка, Роман Володимирович; Гаврилюк, Владимир Ильич; Безруков, Виктор Владимирович; Рыбалка, Роман Владимирович; Gavrilyuk, Vladimir I.; Havryliuk, Volodymyr I.; Bezrukov, Viktor V.; Rybalka, Roman V.
  2024-07-20
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
251 - 275 з 4800 результатів    << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>