Records

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація

Назва  |  Автор

 • » Haematoloechus asper (Digenea, Haematoloechidae) из пресноводных моллюсков Planorbarius...
  Житова, Е. П.; Король, Э. Н.; Житова, О. П.; Король, Е. М.; Zhytova, O.; Korol, E.
  2024-04-13
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Биотехнологическая оценка морфофункционального статуса неонатальных телят, полученых от...
  Захарин, В. В.; Ревунец, А. С.; Захарін, В. В.; Грищук, Г. П.; Ревунець, А. С.; Zakharin, V.; Grischuk, G.; Revunets, A.
  2024-04-13
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Правовий та професійний статус адвокатів Волинської губернії на початку XIX ст.
  Зосимович, О. Ю.; Zosymovych, O.
  2024-04-13
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Формування інноваційно-інвестиційної політики в аграрній сфері
  Зьолко, І. О.; Плотнікова, М. Ф.; Зелко, И. О.; Плотникова, М. Ф.; Zolko, І.; Plotnikova, M.
  2024-04-13
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Проблеми проведення експертизи на стадії досудового розслідування у кримінальному...
  Калиушко, Є. Д.; Kalyushko, E.; Калиушко, Е. Д.
  2024-04-13
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Особливості укладення договорів про спільну діяльність (без створення юридичної особи)...
  Канарик, Ю. С.; Kanaryk, Yu.
  2024-04-13
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Громадянське суспільство як чинник євроінтеграції України
  Ковальов, О. Р.; Ляшенко, Р. Д.; Kovalov, O.; Lyashenko, R.; Ковалев, О. Р.
  2024-04-13
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Основні напрями в методиці силового тренування
  Козерук, К. В.; Рибалко, П. Ф.; Денисовець, А. П.; Kozeruk, K.; Rybalko, P.; Denysovets, A.; Рыбалко, П. Ф.; Денисовец, А. П.
  2024-04-13
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Роль кролівництва у розвитку малих форм господарювання як фактора соціально-економічної...
  Котелевич, В. А.; Kotelevich, V.
  2024-04-13
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Кролятина – важливий резерв м’яса в Україні
  Котелевич, В. А.; Кothelevych, V.
  2024-04-13
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Екстер’єрний тип і молочна продуктивність корів-первісток різних генотипів поліського...
  Кочук-Ященко, О. А.; Кобернюк, В. В.; Храпчук, І. В.; Марушко, Н. І.; Кочук-Ященко, А. А.; Храпчук, И. В.; Марушко, Н. И.; Kochuk-Yaschenko, O.; Kobernyuk, V.; Hrapchuk, I.; Maryshko, N.
  2024-04-13
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Вплив різних варіантів підбору на молочну продуктивність і екстер’єрний тип корів...
  Кочук-Ященко, О. А.; Кочук-Ященко, А. А.; Kochuk-Yaschenko, O.
  2024-04-13
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Вплив поєднуваності голштинських ліній на екстер’єр і фертильність
  Кочук-Ященко, О. А.; Кочук-Ященко, А. А.; Kochuk-Yashchenko, O.
  2024-04-13
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Якість і безпека соняшникового меду, отриманого в умовах радіоактивного забруднення...
  Кривий, М. М.; Діхтяр, О. О.; Завадський, М. В.; Кривой, М. Н.; Дихтяр, Е. А.; Завадский, Н. В.; Kryvyi, M.; Dikhtiar, O.; Zavadskyi, M.
  2024-04-13
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Фертильність корів симентальської породи при органічному виробництві молока
  Кучер, Д. М.; Кочук-Ященко, О. А.; Мамченко, В. Ю.; Кучер, Д. Н.; Кочук-Ященко, А. А.; Kucher, D.; Kochuk-Yaschenko, O.; Mamchenko, V.
  2024-04-13
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Медоносна флора природно-кліматичних зон Житомирщини
  Лісогурська, О. В.; Кривий, М. М.; Лісогурська, Д. В.; Соколюк, В. М.; Лігоміна, І. П.; Лисогурская, О. В.; Кривой, М. Н.; Лисогурская, Д. В.; Лигомина, И. П.; Lisogurska, О.; Kryvyi, М.; Lisogurska, D.; Sokolyuk, V.; Ligomina, I.
  2024-04-13
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Вплив технології виробництва меду на його якість
  Лісогурська, О. В.; Кривий, М. М.; Лісогурська, Д. В.; Фурман, С. В.; Вербельчук, С. П.; Лисогурская, О. В.; Кривой, М. Н.; Лисогурская, Д. В.; Lisogurska, О.; Kryvyi, M.; Lisogurska, D.; Furman, S.; Verbelchuk, S.
  2024-04-13
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Стан галузі бджільництва на Житомирщині
  Лісогурська, О. В.; Кривий, М. М.; Лісогурська, Д. В.; Фурман, С. В.; Ковальчук, І. В.; Дорохов, В. І.; Лисогурская, О. В.; Кривой, М. Н.; Лисогурская, Д. В.; Ковальчук, И. В.; Дорохов, В. И.; Lisogurska, О.; Kryvyi, M.; Lisohurska, D.; Furman, S.; Kovalchuk, I.; Dorokhov, V.
  2024-04-13
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Коефіцієнти переходу 137Сs у ланцюгу ґрунт – рослина ріпаку
  Лісогурська, О. В.; Кривий, М. М.; Лісогурська, Д. В.; Фурман, С. В.; Лисогурская, О. В.; Кривой, М. Н.; Лисогурская, Д. В.; Lisogurska, О.; Kryvyi, M.; Lisogurska, D.; Furman, S.
  2024-04-13
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Кормова база бджільництва Житомирщини
  Лісогурська, О. В.; Лісогурська, Д. В.; Кривий, М. М.; Фурман, С. В.; Лисогурская, О. В.; Лисогурская, Д. В.; Кривой, М. Н.; Lisohurska, O.; Lisohurska, D.; Kryvyi, M.; Furman, S.
  2024-04-13
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Спосіб визначення антибактеріальної активності меду по відношенню до Staphylococcus aureus
  Лісогурська, О. В.; Лісогурська, Д. В.; Фурман, С. В.; Кривий, М. М.; Лисогурская, О. В.; Лисогурская, Д. В.; Кривой, М. Н.; Lisogurska, О.; Lisogurska, D.; Furman, S.; Kryvyi, M.
  2018-11-12
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Спосіб визначення антибактеріальної активності меду по відношенню до Salmonella...
  Лісогурська, О. В.; Лісогурська, Д. В.; Фурман, С. В.; Кривий, М. М.; Лисогурская, О. В.; Лисогурская, Д. В.; Кривой, М. Н.; Lisogurska, О.; Lisogurska, D.; Furman, S.; Kryvyi, М.
  2018-11-12
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Спосіб визначення антибактеріальної активності меду відносно до Escherichia coli
  Лісогурська, О. В.; Лісогурська, Д. В.; Фурман, С. В.; Кривий, М. М.; Шиманська, В. В.; Лисенко, О. М.; Діхтяр, О. О.; Андрійчук, В. Ф.; Ковальчук, І. В.; Кураченко, Н. М.; Дорохов, В. І.; П’ясківський, В. М.; Шуляр, Альона Л.; Шуляр, Аліна Л.; Лисогурская, О. В.; Лисогурская, Д. В.; Кривой, М. Н.; Шиманская, В. В.; Лысенко, О. Н.; Дихтяр, Е. А.; Андрийчук, В. Ф.; Ковальчук, И. В.; Кураченко, Н. Н.; Дорохов, В. И.; Пясковский, В. М.; Шуляр, Алена Л.; Шуляр, Алина Л.; Lisogurska, О.; Lisogurska, D.; Furman, S.; Kryvyi, М.; Shymanska, V.; Lysenko, O.; Dyhtyar, O.; Andriychyk, V.; Kovalchuk, I.; Kurachenko, N.; Dorohov, V.; Pyaskivskiy, V.; Shulyar, Alyona; Shulyar, Alina
  2018-11-26
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Тенденції змін в романо-германській правовій системі
  Лаус, В. В.; Ляшенко, Р. Д.; Laus, V.; Lyashenko, R.
  2024-04-13
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Управління інноваційними процесами в аграрній сфері
  Леніц, Д. В.; Лениц, Д. В.; Lenits, D.; Плотнікова, М. Ф.; Плотникова, М. Ф.; Plotnikova, M.
  2024-04-13
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
51 - 75 з 143 результатів    << < 1 2 3 4 5 6 > >>