Records

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація

Назва  |  Автор

 • » Моделювання роботи сортувальної гірки в умовах невизначеності параметрів відчепів та...
  Козаченко, Дмитро Миколайович; Березовий, Микола Іванович; Таранець, Ольга Ігорівна; Козаченко, Дмитрий Николаевич; Березовый, Николай Иванович; Таранец, Ольга Игоревна; Kozachenko, Dmytro M.; Berezovyi, Mykola I.; Berezovy, Nikolay I.; Taranets, Olga I.; Kozachenko, Dmitriy N.
  2024-05-24
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Многоместные функции множеств
  Босов, Аркадий Аркадьевич; Савченко, Л.Н.; Босов, Аркадій Аркадійович; Bosov, Arkadiy A.
  2024-05-24
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Определение рациональных потоков на графе
  Босов, Аркадий Аркадьевич; Кодола, Г. Н.; Босов, Аркадій Аркадійович; Bosov, Arkadiy A.
  2024-05-24
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Вирішення задач вибору раціональних швидкостей руху поїздів за допомогою математичного...
  Харлан, Володимир Іванович; Курган, Дмитро Миколайович; Бондаренко, Ірина Олександрівна; Харлан, Владимир Иванович; Курган, Дмитрий Николаевич; Бондаренко, Ирина Александровна; Harlan, Volodymyr I.; Kurhan, Dmytro M.; Kurgan, Dmitriy N.; Bondarenko, Iryna O.
  2024-05-24
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Определение наборов предикторных переменных по ориентированному графу локальных...
  Артемчук, Виктор Васильевич; Босов, Аркадий Аркадьевич; Артемчук, Віктор Васильович; Босов, Аркадій Аркадійович; Artemchuk, Viktor V.; Bosov, Arkadiy A.
  2024-05-24
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Количественная оценка технико-технологических параметров железнодорожных станций на...
  Бобровский, Владимир Ильич; Вернигора, Роман Витальевич; Малашкин, Вячеслав Витальевич; Бобровський, Володимир Ілліч; Вернигора, Роман Віталійович; Малашкін, Вячеслав Віталійович; Bobrovskiy, Volodimir I.; Bobrowski, Vladimir I.; Vernigora, Roman V.; Malashkin, Vyacheslav V.
  2024-05-24
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Ретроспективний огляд класифікації залізниць за категоріями
  Курган, Микола Борисович; Корженевич, Іван Петрович; Торопов, Б. И.; Смялковський, В. Є.; Курган, Николай Борисович; Корженевич, Иван Петрович; Kurgan, Nikolay B.; Kurhan, Mykola B.; Korzhenevych, Ivan P.
  2024-05-24
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Вплив обмеження швидкості на енергетичні показники руху поїздів
  Курган, Микола Борисович; Маркова, О. С.; Курган, Николай Борисович; Kurgan, Nikolay B.; Kurhan, Mykola B.
  2024-05-24
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Об использовании универсальной магнитной характеристики для расчета электромеханических...
  Гетьман, Геннадий Кузьмич; Голик, Сергей Николаевич; Гетьман, Геннадій Кузьмич; Голік, Сергій Миколайович; Getman, Gennady K.; Holik, Serhii M.
  2024-05-24
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Смягчение руководящего уклона в кривых на промышленном транспорте
  Корженевич, Иван Петрович; Гоц, А. В.; Корженевич, Іван Петрович; Korzhenevych, Ivan P.
  2024-05-24
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Визначення діагностичних ознак для автоматизованого контролю технічного стану...
  Маловічко, Володимир Володимирович; Гаврилюк, Володимир Ілліч; Кізяков, Валер'ян Якович; Маловичко, Владимир Владимирович; Гаврилюк, Владимир Ильич; Кизяков, Валерьян Яковлевич; Malovychko, Vladimir V.; Gavrilyuk, Vladimir I.; Havryliuk, Volodymyr I.; Kiziakov, Valerian Ya.
  2024-05-24
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Обґрунтування співвідношення оборотних коштів у дебіторській і кредиторській...
 • » Автоматизований контроль основних параметрiв стрілочного електроприводу
  Маловічко, Володимир Володимирович; Гаврилюк, Володимир Ілліч; Маловичко, Владимир Владимирович; Гаврилюк, Владимир Ильич; Malovychko, Vladimir V.; Gavrilyuk, Vladimir I.; Havryliuk, Volodymyr I.
  2024-05-24
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Щодо практики впровадження важелів державного впливу на проведення финансово-кредитної...
  Власюк, Валерій Євгенович; Власюк, Валерий Евгеньевич; Vlasiuk, Valerii Y.
  2024-05-24
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Определение экономической эффективности пассажирского вагона нового типа
  Гненный, Николай Васильевич; Гненный, Олег Николаевич; Гненний, Микола Васильович; Гненний, Олег Миколайович; Gnennyi, Mykola V.; Gnennyi, Oleh M.; Hnennyi, Oleh M.
  2024-05-24
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Покрытия сплавами хрома с молибденом и вольфрамом для повышеня износостойкости узлов машин
  Дорогань, Татьяна Евгеньевна; Герасименко, Дмитрий Валерьевич; Дорогань, Тетяна Євгенівна; Dorohan, Tatiana E.
  2024-05-24
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Высокоэффективный термомеханически упрочненный арматурный прокат
  Вакуленко, Игорь Алексеевич; Раздобреев, В. Г.; Перков, Олег Н.; Вакуленко, Ігор Олексійович; Перков, Олег М.; Vakulenko, Ihor O.
  2024-05-24
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Результаты диагностики технического состояния и испытаний эксплуатируемого...
  Тарасенко, Виктор Петрович; Савчинский, Борис Васильевич; Соломка, Валентина Ивановна; Сухоруков, Борис Дмитриевич; Журбенко, Михаил Кузьмич; Харитонова, Тамара Федоровна; Ключник, Сергей Владиславович; Тарасенко, Віктор Петрович; Савчинський, Борис Васильович; Соломка, Валентина Іванівна; Журбенко, Михайло Кузьмич; Харитонова, Тамара Федорівна; Ключник, Сергій Владиславович; Tarasenko, Viktor P.; Savchinskiy, Boris V.; Solomka, Valentina I.; Sukhorukov, Borys D.; Zhurbenko, Mykhailo K.; Gurbenko, Mihail K.; Kharytonova, Tamara F.; Klyuchnyk, Serhiy V.; Klyuchnik, Serhii V.; Сухоруков, Борис Дмитрович
  2024-05-24
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Обґрунтування наукової задачі прогнозування характеру і масштабів руйнувань залізниць...
  Фесенко, М. Ф.; Радкевич, Анатолій Валентинович; Радкевич, Анатолий Валентинович; Radkevich, Anatoliy V.; Radkevych, Anatolii V.
  2024-05-24
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Перспективы создания промышленного производства теплоизоляционного неорганического...
  Пшинько, Александр Николаевич; Краснюк, Андрей Витальевич; Гребенников, Валерий Николаевич; Наконечний, В. І.; Савицкий, Николай Васильевич; Пшінько, Олександр Миколайович; Краснюк, Андрій Віталійович; Гребенников, Валерій Миколайович; Палий, В. В.; Савицький, Микола Васильович; Pshinko, Oleksandr M.; Pshynko, Aleksandr N.; Krasnyuk, Andrew V.; Krasnuk, Andrey V.; Grebennikov, Valeriy M.; Palyi, V. V.; Savytskyi, Mycola V.
  2024-05-24
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Сравнительный анализ методов расчета свайных фундаментов при статических и динамических...
  Петренко, Владимир Дмитриевич; Тютькин, Алексей Леонидович; Стоичева, М. Б.; Петренко, Володимир Дмитрович; Тютькін, Олексій Леонідович; Petrenko, Vladimir D.; Tiutkin, Oleksii L.; Tjutkin, Oleksii L.; Tutkin, Aleksey L.; Tyutkіn, Oleksii L.
  2024-05-24
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Відновлення залізниць під час кризових ситуацій
  Олефіренко, С. І.; Яковлєв, Сергій Олександрович; Козінський, В. А.; Яковлев, Сергей Александрович; Бичков, В. В.; Yakovlev, Sergiy O.
  2024-05-24
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Система управления проектом
  Тян, Р. Б.; Млодецький, В. Р.; Клочко, Борис Григорьевич; Клочко, Борис Григорович; Klochko, Borys G.
  2024-05-24
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Боєздатність органів управління держспецтранс-служби при переході їх з мирного на...
  Мальков, М. І.; Радкевич, Анатолій Валентинович; Степаненко, О. О; Радкевич, Анатолий Валентинович; Radkevich, Anatoliy V.; Radkevych, Anatolii V.
  2024-05-24
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Порівняльний аналіз тришарових зразків для різних фізико-механічних властивостей шарів
  Громова, Олена В'ячеславівна; Громова, Елена Вячеславовна; Gromova, Olena V.
  2024-05-24
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
401 - 425 з 4800 результатів    << < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>