Records

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація

Назва  |  Автор

 • » Ментальність чоловіків і жінок в аспекті теорії соціобіологічного есенціалізму
  Купцова, Тетяна Анатоліївна; Купцова, Татьяна Анатольевна; Kuptsova, Tatiana A.
  2024-07-21
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Трансформации феминизма как метанарратива модерна
  Власова, Татьяна Ивановна; Власова, Тетяна Іванівна; Vlasova, Tetiana I.; Vlasova, Tatyana І.
  2024-07-21
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Об использовании кватернионных матриц в аналитической и вычислительной механике...
  Кравец, Тамила Викторовна; Кравець, Таміла Вікторівна; Kravets, Tamila V.
  2024-07-21
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Показники динаміки електровоза ЧС4 та міцності несучих конструкцій рам візків...
  Батюшин І. Є.; Бондарєв, Олександр Матвійович; Заболотний, Олександр Миколайович; Ягода, Дмитро Олександрович; Бондарев, Александр Матвеевич; Горобець, Володимир Леонідович; Горобец, Владимир Леонидович; Заболотный, Александр Николаевич; Ягода, Дмитрий Александрович; Bondarev, Oleksandr M.; Bondaryev, Oleksandr M.; Gorobets, Vladimir L.; Zabolotnyi, Oleksandr M.; Yagoda, Dmitry A.
  2024-07-21
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Вплив параметрів накопичення вагонів на їх простій на сортувальній станції
  Музикіна, Галина Іванівна; Болвановська, Тетяна Валентинівна; Жорова, Є. М.; Музыкина, Галина Ивановна; Болвановская, Татьяна Валентиновна; Muzykina, Halyna I.; Bolvanovska, Tatyana V.
  2024-07-21
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Проблеми загальнодержавного податкового планування
  Каламбет, Світлана Валеріївна; Пєшиков, Г. Р.; Каламбет, Светлана Валериевна; Kalambet, Svitlana V.
  2024-07-21
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Экзистенциализм и интерпретация гендерного равенства во «Втором поле» С. де Бовуар
  Власова, Ольга Петровна; Власова, Ольга Петрівна; Vlasova, Olga P.
  2024-07-21
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Вплив опору коченню на амплітуди коливань візків
  Бондаренко, Леонід Миколайович; Колбун, Віктор Вікторович; Жаковський, Олександр Дмитрович; Бондаренко, Леонид Николаевич; Колбун, Виктор Викторович; Жаковский, Александр Дмитриевич; Bondarenko, Lеоnid M.; Bondarenko, Leonid N.; Kolbun, Victor V.; Zhakovskyi, Olexander D.
  2024-07-21
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Управлінські спрямування у формуванні соціально-економічної політики України
  Власюк, Валерій Євгенович; Власюк, Валерий Евгеньевич; Vlasiuk, Valerii Y.
  2024-07-21
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Порівняльний аналіз онтології сцієнтизму та релігійної філософії в ХХ столітті
  Снітько, Дмитро Юрійович; Снитько, Дмитрий Юрьевич; Snitko, Dmytro Yu.
  2024-07-21
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Технологические особенности производства упрочненных железнодорожных колес
  Вакуленко, Игорь Алексеевич; Перков, Олег Н.; Вакуленко, Ігор Олексійович; Перков, Олег М.; Vakulenko, Ihor O.
  2024-07-21
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Залежність рівня внутрішніх напружень в елементах залізничних вісей від режимів...
  Вакуленко, Ігор Олексійович; Грищенко, Микола Анатолійович; Перков, Олег М.; Вакуленко, Игорь Алексеевич; Грищенко, Николай Анатольевич; Перков, Олег Н.; Vakulenko, Ihor O.; Gryshchenko, Mykola A.
  2024-07-21
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Математическое моделирование работы дирекции железнодорожных перевозок
  Харченко, Олеся Ивановна; Харченко, Олеся Іванівна; Kharchenko, Olesia I.
  2024-07-21
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Визначення експлуатаційних витрат на маневрову роботу по формуванню багатогрупного...
  Папахов, Олександр Юрійович; Окороков, Андрій Михайлович; Логвінов, Олег Миколайович; Папахов, Александр Юрьевич; Окороков, Андрей Михайлович; Логвинов, Олег Николаевич; Papahov, Alexander Yu.; Okorokov, Andriy M.; Lohvinov, Oleh M.
  2024-07-21
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Непрерывный контроль сдвижек в задаче автоматизации расчета выправки железнодорожных...
  Лагута, Василий Васильевич; Лагута, Василь Васильович; Lahuta, Vasyl V.
  2024-07-21
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Моделирование и анализ потоковых задач с неоднородньіми носителями
  Скалозуб, Владислав Васильевич; Паник, Леонид Александрович; Скалозуб, Владислав Васильович; Панік, Леонід Олександрович; Skalozub, Vladislav V.; Skalozub, Vladyslav V.; Panik, Leonid O.
  2024-07-21
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Дослідження напружено-деформованого стану обробки перегінного тунелю із урахуванням...
  Тютькін, Олексій Леонідович; Тютькин, Алексей Леонидович; Tiutkin, Oleksii L.; Tjutkin, Oleksii L.; Tutkin, Aleksey L.; Tyutkіn, Oleksii L.
  2024-07-21
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Конечно-автоматное моделирование пространственных колебаний стержневых и балочных...
  Распопов, Александр Сергеевич; Распопов, Олександр Сергійович; Raspopov, Oleksandr S.
  2024-07-21
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Определение эквивалентной нагрузки от подвижного состава для линий влияния произвольной...
  Сухоруков, Борис Дмитриевич; Сухоруков, С. Б.; Сухоруков, Борис Дмитрович; Sukhorukov, Borys D.
  2024-07-21
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Логическая матрица для продольных и крутильных колебаний континуальных балок
  Распопов, Александр Сергеевич; Распопов, Олександр Сергійович; Raspopov, Oleksandr S.
  2024-07-21
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Особливості технології ін’єктування в бетонні масиви транспортних споруд
  Пшінько, Олександр Миколайович; Краснюк, Андрій Віталійович; Ульченко, Тетяна Володимирівна; Клочко, Борис Григорович; Пшинько, Александр Николаевич; Краснюк, Андрей Витальевич; Ульченко, Татьяна Владимировна; Клочко, Борис Григорьевич; Pshinko, Oleksandr M.; Pshynko, Aleksandr N.; Krasnyuk, Andrew V.; Krasnuk, Andrey V.; Ulchenko, Tatiana V.; Klochko, Borys G.
  2024-07-21
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Модальный анализ фундамента путепровода мостового типа методом конечных элементов
  Петренко, Владимир Дмитриевич; Тютькин, Алексей Леонидович; Селихова, Т.А.; Петренко, Володимир Дмитрович; Тютькін, Олексій Леонідович; Petrenko, Vladimir D.; Tiutkin, Oleksii L.; Tjutkin, Oleksii L.; Tutkin, Aleksey L.; Tyutkіn, Oleksii L.
  2024-07-21
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Взаимосвязь упругих и прочностных свойств керамзитобетона и его составляющих
  Никифорова, Наталья Анатольевна; Масляев, Анатолий Федорович; Нікіфорова, Наталія Анатоліївна; Масляєв, Анатолій Федорович; Nikiforova, Nataliya A.; Maslyaev, Anatolij F.
  2024-07-21
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Дослідження однієї системи масового обслуговування з ненадійними обслуговуючими...
  Послайко, Надія Іванівна; Послайко, Надежда Ивановна; Poslaiko, Nadiia I.
  2024-07-21
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Математичне моделювання обсягів податкових надходжень з урахуванням ризику
  Михайлова, Тетяна Федорівна; Піскунова, О. В.; Михайлова, Татьяна Федоровна; Mykhaylova, Tetyana F.
  2024-07-21
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
26 - 50 з 4800 результатів    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>