Records

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація

Назва  |  Автор

 • » Вплив технології виробництва меду на його якість
  Лісогурська, О. В.; Кривий, М. М.; Лісогурська, Д. В.; Фурман, С. В.; Вербельчук, С. П.; Лисогурская, О. В.; Кривой, М. Н.; Лисогурская, Д. В.; Lisogurska, О.; Kryvyi, M.; Lisogurska, D.; Furman, S.; Verbelchuk, S.
  2024-02-23
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Механізми синергетично керованої самоорганізації акторів у соціальних інтернет-сервісах
  Молодецька, К. В.; Молодецкая, К. В.; Molodetska, K.
  2024-02-23
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Health condition and colonization of stem insects in Scots pine after ground fire in...
  Andreіeva, O.; Zhytovа, O.; Martynchuk, I.; Андреєва, О. Ю.; Житова, О. П.; Мартинчук, І. В.; Андреева, Е. Ю.; Житова, Е. П.; Мартынчук, И. В.
  2024-02-23
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Ноосферна освіта як біоадекватна методика в педагогіці та психології в умовах...
  Плотнікова, М. Ф.; Булуй, О. Г.; Присяжнюк, О. Ф.; Курмишев, Г. В.; Плотникова, М. Ф.; Булуй, А. Г.; Курмышев, Г. В.; Plotnikova, M.; Buluy, O.; Prysiazhniuk, О.; Kurmyshev, G.
  2024-02-23
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Біоадекватні підходи зеленого туризму в освітній діяльності
  Мартинчук, І. В.; Скидан, О. В.; Плотнікова, М. Ф.; Мартынчук, И. В.; Плотникова, М. Ф.; Martynchuk, I.; Skydan, O.; Plotnikova, M.
  2024-02-23
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Haematoloechus asper (Digenea, Haematoloechidae) из пресноводных моллюсков Planorbarius...
  Житова, Е. П.; Король, Э. Н.; Житова, О. П.; Король, Е. М.; Zhytova, O.; Korol, E.
  2024-02-23
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Пермакультура як механізм забезпечення благополуччя тварин
  Плотнікова, М. Ф.; Мартинчук, І. В.; Плотникова, М. Ф.; Мартынчук, И. В.; Plotnikova, M.; Martynchuk, I.
  2024-02-23
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Особливості вербалізації концепту Україна в мовомисленні сучасної української молоді
  Прищепа, О. П.; Плечко, А. А.; Свисюк, О. В.; Прищепа, Е. П.; Свисюк, Е. В.; Pryschepa, О.; Plechko, A.; Svysiuk, O.
  2024-02-23
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Розвиток сільських територій України в умовах децентралізації управління: стан,...
  Россоха, В. В.; Плотнікова, М. Ф.; Rossokha, V.; Plotnikova, M.; Плотникова, М. Ф.
  2024-02-23
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Підприємницька діяльність у внутрішній торгівлі Київської, Подільської і Волинської...
  Романюк, Н. Й.; Романюк, Н. И.; Romaniuk, N.
  2024-02-23
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Організаційно-економічні умови функціонування та розвитку підприємств галузі скотарства
  Василенко, С. В.; Vasylenko, S.
  2024-02-23
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Ієрархія стратегій підприємства: етапи розвитку
  Василенко, С. В.; Vasylenko, S.
  2024-02-23
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Безпекова синергетика: кібернетичний та інформаційний аспекти
  Грабар, І. Г.; Грищук, Р. В.; Молодецька, К. В.; Grabar, I.; Hryshchuk, R.; Molodetska, K.; Молодецкая, К. В.
  2024-02-23
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Спосіб визначення антибактеріальної активності меду по відношенню до Salmonella...
  Лісогурська, О. В.; Лісогурська, Д. В.; Фурман, С. В.; Кривий, М. М.; Лисогурская, О. В.; Лисогурская, Д. В.; Кривой, М. Н.; Lisogurska, О.; Lisogurska, D.; Furman, S.; Kryvyi, М.
  2018-11-12
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Спосіб визначення антибактеріальної активності меду відносно до Escherichia coli
  Лісогурська, О. В.; Лісогурська, Д. В.; Фурман, С. В.; Кривий, М. М.; Шиманська, В. В.; Лисенко, О. М.; Діхтяр, О. О.; Андрійчук, В. Ф.; Ковальчук, І. В.; Кураченко, Н. М.; Дорохов, В. І.; П’ясківський, В. М.; Шуляр, Альона Л.; Шуляр, Аліна Л.; Лисогурская, О. В.; Лисогурская, Д. В.; Кривой, М. Н.; Шиманская, В. В.; Лысенко, О. Н.; Дихтяр, Е. А.; Андрийчук, В. Ф.; Ковальчук, И. В.; Кураченко, Н. Н.; Дорохов, В. И.; Пясковский, В. М.; Шуляр, Алена Л.; Шуляр, Алина Л.; Lisogurska, О.; Lisogurska, D.; Furman, S.; Kryvyi, М.; Shymanska, V.; Lysenko, O.; Dyhtyar, O.; Andriychyk, V.; Kovalchuk, I.; Kurachenko, N.; Dorohov, V.; Pyaskivskiy, V.; Shulyar, Alyona; Shulyar, Alina
  2018-11-26
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Гельмінтофауна шпороносних черепах контактного зоопарку та її значення
  Дубова, О. А.; Фещенко, Д. В.; Згозінська, О. А.; Дубовая, О. А.; Згозинская, О. А.; Dubova, O.; Feschenko, D.; Zghozinska, O.
  2024-02-23
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Карантинні заходи у системі запобігання зоонозних інвазій в умовах контактних зоопарків
  Фещенко, Д. В.; Бахур, Т. І.; Марценюк, І. В.; Громада, Д. С.; Дубова, О. А.; Згозінська, О. А.; Feschenko, D.; Bahur, T.; Martseniuk, I.; Gromada, D.; Dubova, O.; Zghozinska, O.; Бахур, Т. И.; Марценюк, И. В.; Дубовая, О. А.; Згозинская, О. А.
  2024-02-23
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Кролятина – важливий резерв м’яса в Україні
  Котелевич, В. А.; Кothelevych, V.
  2024-02-23
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Спосіб визначення антибактеріальної активності меду по відношенню до Staphylococcus aureus
  Лісогурська, О. В.; Лісогурська, Д. В.; Фурман, С. В.; Кривий, М. М.; Лисогурская, О. В.; Лисогурская, Д. В.; Кривой, М. Н.; Lisogurska, О.; Lisogurska, D.; Furman, S.; Kryvyi, M.
  2018-11-12
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Биотехнологическая оценка морфофункционального статуса неонатальных телят, полученых от...
  Захарин, В. В.; Ревунец, А. С.; Захарін, В. В.; Грищук, Г. П.; Ревунець, А. С.; Zakharin, V.; Grischuk, G.; Revunets, A.
  2024-02-23
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Сонографическая диагностика патологии яичников у коров-первотелок
  Ревунец, А. С.; Грищук, Г. П.; Ревунець, А. С.; Revunetz, A.; Grischuk, G.
  2024-02-23
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Гінекологічна диспансеризація корів-первісток
  Ревунець, А. С.; Грищук, Г. П.; Ревунец, А. С.; Revunetz, А.; Gryshchuk, G.
  2024-02-23
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Вплив кліматичних факторів на відтворювальну здатність великої рогатої худоби в умовах...
  Ревунець, А. С.; Грищук, Г. П.; Веремчук, Я. Ю.; Ревунец, А. С.; Revunets, А.; Grischuk, G.; Veremchuk, Ya.
  2024-02-23
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Патоморфологические и гистологические изменения внутренних половых органов коров при...
  Грищук, Г. П.; Gryshchuk, G.
  2024-02-23
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Причини неплідності корів в господарствах Житомирської області та її профілактика
  Грищук, Г. П.; Ревунець, А. С.; Gryshchuk, G.; Revunetz, А.; Ревунец, А. С.
  2024-02-23
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
7326 - 7350 з 7434 результатів    << < 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 > >>