Records

DSpace at ONEU

Переглянути архів Інформація

Назва  |  Автор

 • » Управління активними операціями ПАТ «Марфін банк»
 • » Управління борговими зобов’язаннями ТОВ «ВіР-2010»
 • » Управління фінансовою стійкістю суб’єкта господарювання
 • » Ринок банківських послуг в Україні: проблеми та перспективи (на прикладі ПАТ КБ...
 • » Управління фінансовим станом страхової організації на прикладі ПрАТ СК «Уніка»
 • » Стратегічне управління розвитком страховика (на прикладі ПрАТ СК «УНІКА»)
 • » Особливості розробки інвестиційної стратегії розвитку харчопереробних підприємств
  Волчек, Р.М.; Волчек, Р.Н.; Volchek, R.
  2024-03-03
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Особливості ефективного використання виробничого капіталу харчової промисловості
  Волчек, Р.М.; Волчек, Р.Н.; Volchek, R.
  2024-03-03
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Активи комерційного банку: формування та управління на прикладі ПАТ «Банк «Фінанси та...
 • » Управління банківськими ризиками комерційного банку на прикладі АКБ «Південний»
 • » Сучасний стан та перспективи розвитку ризикових видів страхування на прикладі ПрАТ...
 • » Основи рекреалогії (економіко-екологічний та маркетинговий аспект)
  Нездоймінов, С.Г.; Гусєва, О.В.; Нездойминов, С.Г.; Гусева, О.В.; Nezdoyminov, S.; Gusyeva, O.
  2024-03-03
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Управління фінансовим результатом ТОВ «Аксіома»
  Холодівська, О.М.
  2024-03-03
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Інфраструктурне забезпечення пляжного господарства курортного міста
  Герасименко, В.Г.; Ярьоменко, С.Г.; Герасименко, В.Г.; Яременко, С.Г.; Gerasimenko, V.; Iaromenko, S.
  2024-03-03
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Управління фінансовим результатом морського торговельного порту
 • » Фінанси. Частина 2
  Баранова, В.Г.; Богатирьова, Є.М.; Васютинська, Л.А.; Волохова, І.С.; Волохова, М.П.; Великсар, Т.І.; Волкова, О.Г.; Дубовик, О.Ю.; Курганська, Е.І.; Коваленко, Л.А.; Коцюрубенко, Г.М.; Луценко, І.С.; Мамонтова, І.В.; Слатвінська, М.О.; Шикіна, Н.А.; Хомутенко, А.В.; Хомутенко, В.П.; Баранова, В.Г.; Богатырева, Е.Н.; Васютинская, Л.А.; Волохова, И.С.; Волохова, М.П.; Великсар, Т.И.; Волкова, О.Г.; Дубовик, О.Е.; Курганская, Э.И.; Коваленко, Л.А.; Коцюрубенко, А.Н.; Луценко, И.С.; Мамонтова, И.В.; Слатвинская, М.А.; Шикина, Н.А.; Хомутенко, А.В.; Хомутенко, В.П.; Baranova, V.; Bohatyrova, Y.; Vasiytunska, L.; Volokhova, I.; Volohova, M.; Velyksar, T.; Volkova, O.; Dubovyk, O.; Kurganskaya, E.; Kovalenko, L.; Kotsyurubenko, A.; Lutsenko, I.; Mamontova, I.; Slatvinska, M.; Shykina, N.; Khomutenko, A.; Khomutenko, V.
  2024-03-03
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Фінанси. Частина 1
  Баранова, В.Г.; Богатирьова, Є.М.; Васютинська, Л.А.; Волохова, І.С.; Волохова, М.П.; Великсар, Т.І.; Волкова, О.Г.; Дубовик, О.Ю.; Курганська, Е.І.; Коваленко, Л.А.; Коцюрубенко, Г.М.; Луценко, І.С.; Мамонтова, І.В.; Слатвінська, М.О.; Шикіна, Н.А.; Хомутенко, А.В.; Хомутенко, В.П.; Баранова, В.Г.; Богатырева, Е.Н.; Васютинская, Л.А.; Волохова, И.С.; Волохова, М.П.; Великсар, Т.И.; Волкова, О.Г.; Дубовик, О.Е.; Курганская, Э.И.; Коваленко, Л.А.; Коцюрубенко, А.Н.; Луценко, И.С.; Мамонтова, И.В.; Слатвинская, М.А.; Шикина, Н.А.; Хомутенко, А.В.; Хомутенко, В.П.; Baranova, V.; Bohatyrova, Y.; Vasiytunska, L.; Volokhova, I.; Volohova, M.; Velyksar, T.; Volkova, O.; Dubovyk, O.; Kurganskaya, E.; Kovalenko, L.; Kotsyurubenko, A.; Lutsenko, I.; Mamontova, I.; Slatvinska, M.; Shykina, N.; Khomutenko, A.; Khomutenko, V.
  2024-03-03
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Удосконалення принципів та методів інформаційного забезпечення, інформаційної та...
  Скопа, О.О.; Орлик, О.В.; Казакова, Н.Ф.; Щербина, Ю.В.; Мацків, О.І.; Єсіна, О.Г.; Вакула, А.Ю.; Фразе-Фразенко, О.О.; Йона, О.О.; Скопа, А.А.; Орлик, О.В.; Казакова, Н.Ф.; Щербина, Ю.В.; Мацків, Е.И.; Єсіна, О.Г.; Вакула, А.Ю.; Фразе-Фразенко, А.А.; Йона, Е.О.; Skopa, A.; Orlyk, O.; Kazakova, N.; Scherbina, Y.; Mackiv, O.; Iesina, O.; Vakula, A.; Fraze-Frazenko, O.; Jona, E.
  2024-03-03
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Сутність, склад і класифікація інструментів валютного регулювання
  Шелудько, С.А.; Шелудько, С.А.; Sheludko, S.
  2024-03-03
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Роль і місце валютних інтервенцій центрального банку у валютному регулюванні
  Шелудько, С.А.; Шелудько, С.А.; Sheludko, S.
  2024-03-03
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Роль валютних інтервенцій центрального банку у валютному регулюванні
  Шелудько, С.А.; Шелудько, С.А.; Sheludko, S.
  2024-03-03
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Оцінка ефективності валютних інтервенцій Національного банку України
  Шелудько, С.А.; Шелудько, С.А.; Sheludko, S.
  2024-03-03
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Эффективность валютных интервенций: критерии оценки и результаты анализа интервенций...
  Шелудько, С.А.; Шелудько, С.А.; Sheludko, S.
  2024-03-03
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Облікова ставка центрального банку як інструмент валютного регулювання
  Шелудько, С.А.; Шелудько, С.А.; Sheludko, S.
  2024-03-03
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Зміст і недоліки основних критеріїв ефективності валютних інтервенцій центрального банку
  Шелудько, С.А.; Шелудько, С.А.; Sheludko, S.
  2024-03-03
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
151 - 175 з 9015 результатів    << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>