Records

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація

Назва  |  Автор

 • » Альтернативні види грубих кормів у годівлі високопродуктивних корів
  Борщенко, В. В.; Рязанцев, О. В.; Тростянець, М. М.; Borschenko, V.; Riazantsev, O.; Trostianets, M.; Тростянец, М. М.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Що означає справжній силосний гібрид?
  Борщенко, В. В.; Шуляр, А. Л.; Рязанцев, О. В.; Іллюк, А. П.; Borschenko, V.; Shulyar, А.; Riazantsev, O.; Illiuk, A.; Иллюк, А. П.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Результати лабораторних досліджень кукурудзяного силосу передових господарств України
  Борщенко, В. В.; Рязанцев, О. В.; Іллюк, А. П.; Borschenko, V.; Riazantsev, O.; Illiuk, A.; Рязанцев, А. В.; Иллюк, А. П.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Рекомендації по веденню сільськогосподарського виробництва в умовах радіоактивного...
  Дейсан, М. М.; Дідківський, М. П.; Данкевич, Є. М.; Савченко, Ю. І.; Савчук, І. М.; Ратошнюк, І. Ю.; Мельничук, А. О.; Куновський, В. І.; Данкевич, В. Є.; Полінкевич, В. А.; Нетреба, Ю. А.; Мисловський, О. Л.; Петрук, М. М.; Мартинюк, О. М.; Deysan, M.; Didkivskyy, M.; Dankevych, Ye.; Savchenko, Yu.; Savchuk, I.; Ratoshnyuk, I.; Melnichuk, А.; Kunovskyy, V.; Dankevych, V.; Polinkevich, V.; Netreba, Yu.; Myslovskyy, A.; Petruk, M.; Martyniuk, M.; Дидковский, М. П.; Данкевич, Е. М.; Савченко, Ю. И.; Савчук, И. Н.; Ратошнюк, И. Ю.; Куновский, В. И.; Данкевич, В. Е.; Полинкевич, В. А.; Мисловский, О. Л.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Динаміка змін показників промірів коней залежно від лінійної належності батька
  Слюсаренко, Ю. Л.; Slyusarenko, Yu.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Актуальні проблеми екології у фізичному вихованні студентів
  Грибан, Г. П.; Ободзінська, О. В.; Пантус, О. О.; Білоскаленко, Т. О.; Gryban, G.; Obodzinska, O.; Pantus, O.; Biloskalenko, T.; Ободзинская, О. В.; Пантус, Е. А.; Билоскаленко, Т. О.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Високобілкові корми для відгодівлі свиней в зоні Полісся
  Савчук, І. М.; Тимошенко, З. А.; Камінський, В. М.; Мельничук, О. П.; Савчук, И. Н.; Каминский, В. Н.; Мельничук, А. П.; Savchuk, I.; Tymoshenko, Z.; Kaminskyi, V.; Melnichuk, А.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Економічна ефективність вирощування качок на територіях радіоактивного забруднення
  Савченко, Ю. І.; Савчук, І. М.; Ковальова, С. П.; Приймачук, Т. Ю.; Савченко, Ю. И.; Савчук, И. Н.; Ковалева, С. П.; Savchenko, Yu.; Savchuk, I.; Kovaleva, S.; Priymachuk, T.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Точки контролю у менеджменті силосування. Переваги силосного типу годівлі
  Борщенко, В. В.; Рязанцев, О. В.; Тростянець, М. М.; Borschenko, V.; Riazantsev, O.; Trostianets, M.; Тростянец, М. М.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Точки контролю в раціонах високопродуктивних корів. Досвід американських ферм з надоєм...
  Борщенко, В. В.; Рязанцев, О. В.; Прокопчук, Ю. А.; Borschenko, V.; Riazantsev, O.; Prokopchuk, Yu.; Рязанцев, А. В.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Використання повнораціонних кормових сумішок в годівлі дійних корів
  Степаненко, В. М.; Веремій, Д. В.; Крушевський, В. В.; Степаненко, В. Н.; Веремий, Д. В.; Крушевский, В. В.; Stepanenko, V.; Veremii, D.; Krushevskyi, V.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Аналіз годівлі ремонтних телиць в умовах ПП «Галекс-Агро» Новоград-Волинського району...
  Мамченко, В. Ю.; Цілінський, Д. В.; Mamchenko, V.; Tsilinskyi, D.; Цилинский, Д. В.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Поживність кормових видів рослин лісових насаджень в осінній та зимовий періоди в...
  Борщенко, В. В.; Рязанцев, О. В.; Borshchenko, V.; Riazantsev, O.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Аналіз міграції важких металів в організмі свиней
  Басаргін, В. А.; Лавринюк, О. O.; Басаргин, В. А.; Лавринюк, О. А.; Basargin, V.; Lavrinyuk, O.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Міграція 137Сs в продукцію свинарства на радіоактивно забруднених територіях Овруцького...
  Борщенко, В. В.; Вербельчук, С. П.; Рязанцев, О. В.; Ращенко, А. В.; Borschenko, V.; Verbelchuk, S.; Riazantsev, O.; Rashchenko, A.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Використання природних детергентів у годівлі сільськогосподарських тварин
  Басаргін, В. А.; Лавринюк, О. О.; Гуцол, А. В.; Басаргин, В. А.; Лавринюк, О. А.; Вasargin, V.; Lavrinyuk, O.; Hutsol, A.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Технологія годівлі та забою норок в умовах ТОВ «НАДГРАН» Житомирської області
  Мамченко, В. Ю.; Басаргін, В. А.; Лавринюк, О. О.; Степаненко, В. М.; Mamchenko, V.; Basargin, V.; Lavrinyuk, O.; Stepanenko, V.; Басаргин, В. А.; Лавринюк, О. А.; Степаненко, В. Н.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Різнотипові раціони для бугайців у зоні Полісся
  Савчук, І. М.; Ковальова, С. П.; Савчук, И. М.; Ковалева, С. П.; Savchuk, І.; Kovalova, S.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Кормові види рослин лісових насаджень в умовах продовження пасовищного сезону
  Борщенко, В. В.; Рязанцев, О. В.; Borshchenko, V.; Riazantsev, O.; Рязанцев, А. В.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Фертильність корів симентальської породи при органічному виробництві молока
  Кучер, Д. М.; Кочук-Ященко, О. А.; Мамченко, В. Ю.; Кучер, Д. Н.; Кочук-Ященко, А. А.; Kucher, D.; Kochuk-Yaschenko, O.; Mamchenko, V.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Коефіцієнти переходу 137Сs у ланцюгу ґрунт – рослина ріпаку
  Лісогурська, О. В.; Кривий, М. М.; Лісогурська, Д. В.; Фурман, С. В.; Лисогурская, О. В.; Кривой, М. Н.; Лисогурская, Д. В.; Lisogurska, О.; Kryvyi, M.; Lisogurska, D.; Furman, S.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Оцінка якості знань у студентів після застосування методики розвитку силових якостей...
  Грибан, Г. П.; Ткаченко, П. П.; Gryban, G.; Tkachenko, P.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Вплив статі плода на відтворну здатність корів голштинської чорно-рябої породи
  Трохименко, В. З.; Шеремета, В. І.; Trohimenko, V.; Sheremeta, V.; Шеремета, В. И.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » The theoretical basis of system construction of the state information security in...
  Hryshchuk, R.; Molodetska, K.; Грищук, Р. В.; Молодецька, К. В.; Молодецкая, К. В.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Assessment of the stability of aquatic ecosystems development on the basis of...
  Romanchuk, L.; Fedonyuk, T.; Pazych, V.; Fedonyuk, R.; Khant, G.; Petruk, A.; Романчук, Л. Д.; Федонюк, Т. П.; Пазич, В. М.; Федонюк, Р. Г.; Хант, Г. О.; Петрук, А. А.; Пазич, В. Н.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
7301 - 7325 з 7434 результатів    << < 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 > >>