Records

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація

Назва  |  Автор

 • » Деякі аспекти правового регулювання діяльності адвокатури в Україні та Німеччині
  Лущик, А. М.; Костенко, С. О.; Lushchik, A.; Kostenko, S.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Критика законодавства як різновид правової аргументації
  Ляшенко, Р. Д.; Lyashenko, R.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Технологія годівлі та забою норок в умовах ТОВ «НАДГРАН» Житомирської області
  Мамченко, В. Ю.; Басаргін, В. А.; Лавринюк, О. О.; Степаненко, В. М.; Mamchenko, V.; Basargin, V.; Lavrinyuk, O.; Stepanenko, V.; Басаргин, В. А.; Лавринюк, О. А.; Степаненко, В. Н.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Аналіз годівлі ремонтних телиць в умовах ПП «Галекс-Агро» Новоград-Волинського району...
  Мамченко, В. Ю.; Цілінський, Д. В.; Mamchenko, V.; Tsilinskyi, D.; Цилинский, Д. В.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Офіціозне тлумачення норм права
  Мамчур, С. М.; Ляшенко, Р. Д.; Mamchur, S.; Lyashenko, R.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Біоадекватні підходи зеленого туризму в освітній діяльності
  Мартинчук, І. В.; Скидан, О. В.; Плотнікова, М. Ф.; Мартынчук, И. В.; Плотникова, М. Ф.; Martynchuk, I.; Skydan, O.; Plotnikova, M.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Децентралізаційні процеси в Україні: теоретичний аспект
  Мельник, Ю. С.; Василенко, С. В.; Melnyk, Yu.; Vasylenko, S.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Акти публічної адміністрації як інструменти виконання адміністративних зобов’язань
  Мельниченко, С. Р.; Німко, О. Б.; Melnichenko, S.; Nimko, O.; Нимко, О. Б.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Механізми синергетично керованої самоорганізації акторів у соціальних інтернет-сервісах
  Молодецька, К. В.; Молодецкая, К. В.; Molodetska, K.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Вплив норм європейського права на початок децентралізації в Україні
  Музика-Стефанчук, О. А.; Muzyka-Stefanchuk, O.; Музыка-Стефанчук, О. А.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Розвиток швидкості в студентів у навчальному процесі з фізичного виховання
  Опанасюк, Ф. Г.; Скорий, О. С.; Єловець, О. І.; Opanasyuk, F.; Skoryi, O.; Elovets, O.; Скорый, О. С.; Еловец, А. И.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Развитие скоростной выносливости у бегунов на 400 метров с барьерами на этапе...
  Пантус, Е. А.; Сергеева, Н. Ю.; Пантус, О. О.; Сергеєва, Н. Ю.; Pantus, O.; Sergeyeva, N.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Розвиток швидкісно-силових якостей бігунів на 400 м з бар’єрами
  Пантус, О. О.; Сергеєва, Н. Ю.; Ободзінська, О. В.; Пантус, Е. А.; Сергеева, Н. Ю.; Ободзинская, О. В.; Pantus, O.; Sergeyeva, N.; Obodzinska, O.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Збалансоване харчування як головний чинник здоров’я студентської молоді
  Пантус, О. О.; Сергеєва, Н. Ю.; Ободзінська, О. В.; Пантус, Е. А.; Сергеева, Н. Ю.; Ободзинская, О. В.; Pantus, O.; Sergeyeva, N.; Obodzinska, O.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Управління ризиками в інноваційній діяльності підприємства
  Пархоменко, І. А.; Плотнікова, М. Ф.; Пархоменко, И. А.; Плотникова, М. Ф.; Parkhomenko, І.; Plotnikova, M.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Юридична техніка Земельного кодексу УРСР 1970 р. та Земельного кодексу України 2001 р.
  Патлачук, О. В.; Patlachuk, O.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Молочна продуктивність та екстер’єрний тип корів-первісток української чорно-рябої...
  Пелехатий, М. С.; Кочук-Ященко, О. А.; Пелехатый, Н. С.; Кочук-Ященко, А. А.; Pelehatyi, N.; Kochuk-Yashchenko, O.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Порівняльна характеристика продуктивності корів-первісток сучасних молочних порід в...
  Пелехатий, М. С.; Піддубна, Л. М.; Кочук-Ященко, О. А.; Кучер, Д. М.; Пелехатый, Н. С.; Поддубная, Л. М.; Кочук-Ященко, А. А.; Кучер, Д. Н.; Pelekhaty, M.; Piddubna, L.; Kochuk-Yashchenko, O.; Kucher, D.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Ефективність використання непрямого відбору молочних корів за масо-метричними параметрами
  Пелехатий, М. С.; Піддубна, Л. М.; Кучер, Д. М.; Кочук-Ященко, О. А.; Пелехатый, Н. С.; Поддубная, Л. М.; Кучер, Д. Н.; Кочук-Ященко, А. А.; Pelekhaty, M.; Piddubna, L.; Kucher, D.; Kochuk-Yashchenko, O.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Продуктивні ознаки корів голштинської породи різної селекції в аналогічних умовах
  Пелехатий, М. С.; Піддубна, Л. М.; Кучер, Д. М.; Кочук-Ященко, О. А.; Талько, О. І.; Пелехатый, Н. С.; Поддубная, Л. М.; Кучер, Д. Н.; Кочук-Ященко, А. А.; Талько, Е. И.; Pelekhaty, M.; Piddubna, L.; Kucher, D.; Kochuk-Yashchenko, O.; Talko, O.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Зв’язок екстер’єрно-конституційних параметрів корів молочних порід з пігментацією...
  Пелехатий, М. С.; Слюсар, М. В.; Кучер, Д. М.; Кочук-Ященко, О. А.; Пелехатый, Н. С; Слюсар, Н. В.; Кучер, Д. Н.; Кочук-Ященко, А. А.; Pelekhaty, M.; Slyusar, M.; Kucher, D.; Kochuk-Yashchenko, O.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Використання вправ ЛФК і профілактора Євмінова для розвитку статичної витривалості...
  Плахтій, П. Д.; Козак, Є. П.; Денисовець, А. П.; Плахтий, П. Д.; Денисовец, А. П.; Plakhtiy, P.; Kozak, Ye.; Denysovets, A.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Ноосферна освіта як біоадекватна методика в педагогіці та психології в умовах...
  Плотнікова, М. Ф.; Булуй, О. Г.; Присяжнюк, О. Ф.; Курмишев, Г. В.; Плотникова, М. Ф.; Булуй, А. Г.; Курмышев, Г. В.; Plotnikova, M.; Buluy, O.; Prysiazhniuk, О.; Kurmyshev, G.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Інноваційні підходи в освіті як механізм розвитку підприємництва та самозайнятості на...
  Плотнікова, М. Ф.; Васильєв, М. Л.; Плотникова, М. Ф.; Васильев, М. Л.; Plotnіkova, M.; Vasyliev, M.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Пермакультура як механізм забезпечення благополуччя тварин
  Плотнікова, М. Ф.; Мартинчук, І. В.; Плотникова, М. Ф.; Мартынчук, И. В.; Plotnikova, M.; Martynchuk, I.
  2024-05-19
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
76 - 100 з 143 результатів    << < 1 2 3 4 5 6 > >>